Building XBMC voor Raspbmc

Door kraades op dinsdag 4 september 2012 00:30 - Reacties (6)
Categorieën: Raspberry Pi, Raspbmc, Views: 9.206

Ik kwam erachter dat op dit moment er geen DVD/IFO support aanwezig is in de XBMC build. Om dit aan te zetten moet de onderstaande code in xbmc/cores/omxplayer/OMXPlayer.cpp worden verwijderd. Hierna moet XBMC opnieuw worden gecompileerd en op de RaspPi worden gezet.
code:
1
2
3
4
5
6
 if (m_pInputStream && ( m_pInputStream->IsStreamType(DVDSTREAM_TYPE_DVD)
            || m_pInputStream->IsStreamType(DVDSTREAM_TYPE_BLURAY) ) )
 {
  CLog::Log(LOGINFO, "COMXPlayer::OpenInputStream - DVD/BD not supported");
  return false;
 }

Je hebt een Linux installatie nodig. Ik heb zelf een bootable USB stick gemaakt met Ubuntu 12.04 Desktop 32-bit. Hoe dit moet staat hier beschreven.

Boot vanaf de USB stick.

Zorg dat je een netwerkverbinding hebt. Maak bijvoorbeeld een wireless verbinding door rechtsboven op het Wireless icon te klikken.

Start een Terminal sessie. Zoek deze eventueel via "Dash Home" (linksboven).

Referenties:Mochten er paden of iets dergelijks niet kloppen dan is het raadzaam om bovengenoemde referenties even na te lopen.

Start een root sessie en maak het build file system:
(let op dat je altijd het laatste build file system gebruikt)

ubuntu@ubuntu:~$ sudo su -
root@ubuntu:~# wget http://download.raspbmc.com/downloads/source/filesystem/buildfs-bcm_rootfs-raspbmc-i386_cross_r2-hardfp.tar.gz
root@ubuntu:~# mkdir ./buildfs
root@ubuntu:~# tar -xzf buildfs-bcm_rootfs-raspbmc* -C ./buildfs

Fix het netwerk:

root@ubuntu:~# cp /etc/network/interfaces ./buildfs/etc/network/interfaces
root@ubuntu:~# cp /etc/resolv.conf ./buildfs/etc/resolv.conf

Mount:

root@ubuntu:~# mount proc -t proc ./buildfs/proc
root@ubuntu:~# mount --bind /dev ./buildfs/dev

Git clone XBMC:
(als alternatief kun je ook hier downloaden)

root@ubuntu:~# cd ./buildfs
root@ubuntu:~/buildfs# apt-get install git
root@ubuntu:~/buildfs# git clone https://github.com/xbmc/xbmc
root@ubuntu:~/buildfs# cd

Voorbereiden van de omgeving:

root@ubuntu:~# chroot ./buildfs
root@ubuntu:/# apt-get update
root@ubuntu:/# apt-get install libgtk2.0-bin
root@ubuntu:/# export LANG=C

Patch en build XBMC:

root@ubuntu:/# cd xbmc
root@ubuntu:/xbmc# PATCHES="advancedsettings.patch
> depends.patch
> rssfeeds.patch
> setup-sdk.patch
> skin.patch"
root@ubuntu:/xbmc# for patch in $PATCHES
> do
>  wget http://svn.stmlabs.com/svn/raspbmc/patches/XBMC-hardfp/$patch
>  patch -p1 < $patch
>  rm $patch
> done
root@ubuntu:/xbmc# sh ./tools/rbp/setup-sdk.sh 
root@ubuntu:/xbmc# make -C ./tools/rbp/depends/xbmc
root@ubuntu:/xbmc# make -j 2
root@ubuntu:/xbmc# make install

Maak de XBMC tarball:

root@ubuntu:/xbmc# wget http://svn.stmlabs.com/svn/raspbmc/patches/nightly_scripts/create_tarball.sh
root@ubuntu:/xbmc# sh create_tarball.sh
root@ubuntu:/xbmc# cd

Kopieer de XBMC tarball naar de RaspPi en exit:
(waarbij 192.168.0.123 het IP-adres van de RaspPi is)

root@ubuntu:/# scp /opt/xbmc-rbp*.tar.gz pi@192.168.0.123:/home/pi
pi@192.168.0.123's password: raspberry
root@ubuntu:/# exit
exit
root@ubuntu:~# exit
logout
ubuntu@ubuntu:~$

Voer hierna op de RaspPi het volgende uit:

ubuntu@ubuntu:~$ ssh pi@192.168.0.123
pi@192.168.0.123's password: raspberry
pi@raspbmc:~$ sudo su -
root@raspbmc:~# initctl stop xbmc
root@raspbmc:~# tar -xzf /home/pi/xbmc-rbp*.tar.gz -C /opt
root@raspbmc:~# initctl start xbmc
root@raspbmc:~# exit
logout
pi@raspbmc:~$ exit
Connection to 192.168.0.123 closed.
ubuntu@ubuntu:~$

Herstart de RaspPi en controleer bij XBMC settings op je de nieuwe build draait.

In onderstaand geval is de build dus van 2 September 2012:

http://img18.imageshack.us/img18/6824/compilet.jpg

Raspberry Pi als XBMC media speler met OpenELEC

Door kraades op zondag 15 juli 2012 18:46 - Reacties (23)
Categorieën: OpenELEC, Raspberry Pi, Views: 28.037

Na gisteren Raspbmc te hebben geinstalleerd is nu OpenELEC aan de beurt!

Dezelfde hardware en context als voor Raspbmc maar een ander SD kaartje en andere software. Voor de SD kaart heb ik deze keer een oude SanDisk 2GB class 2 kaart gebruikt. Het wisselen van besturingssysteem kan simpelweg door het wisselen van de SD kaart.

Op de OpenELEC Downloads pagina staat geen versie voor RaspPi genoemd. Maar onderaan de pagina staat een link Official Daily Builds waar je als je erop klikt een directory openelec-rpi ziet staan. Vervolgens kun je deze omschrijving gebruiken om de SD kaart te installeren.

Je hebt een Linux installatie nodig. Ik heb zelf een bootable USB stick gemaakt met Ubuntu 12.04 Desktop 32-bit. Hoe dit moet staat hier beschreven.

Boot vanaf de USB stick en stop de SD kaart met OpenELEC in de computer.

Zorg dat je een netwerkverbinding hebt. Maak bijvoorbeeld een wireless verbinding door rechtsboven op het Wireless icon te klikken.

Start een Terminal sessie. Zoek deze eventueel via "Dash Home" (linksboven).

Download de laatste build. Kopieer link van de laatste build van hier.

ubuntu@ubuntu:~$ sudo su -
root@ubuntu:~# wget http://sources.openelec.tv/tmp/image/openelec-rpi/OpenELEC-RPi.arm-devel-20120704203304-r11493.tar.bz2
--2012-07-17 17:27:00-- http://sources.openelec.tv/tmp/image/openelec-rpi/OpenELEC-RPi.arm-devel-20120704203304-r11493.tar.bz2
Resolving sources.openelec.tv (sources.openelec.tv)... 212.101.13.10
Connecting to sources.openelec.tv (sources.openelec.tv)|212.101.13.10|:80... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 73665908 (70M) [application/x-bzip2]
Saving to: `OpenELEC-RPi.arm-devel-20120704203304-r11493.tar.bz2'

100%[======================================>] 73,665,908  909K/s  in 56s   

2012-07-17 17:28:02 (1.26 MB/s) - `OpenELEC-RPi.arm-devel-20120704203304-r11493.tar.bz2' saved [73665908/73665908]

root@ubuntu:~# 

Zoek de naam van de SD kaart op. In dit geval is dit /dev/mmcblk0.

root@ubuntu:~# fdisk -l

<knip>

Disk /dev/mmcblk0: 7969 MB, 7969177600 bytes
4 heads, 16 sectors/track, 243200 cylinders, total 15564800 sectors
Units = sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disk identifier: 0x00039d84

    Device Boot   Start     End   Blocks  Id System
/dev/mmcblk0p1  *    2048   258047   128000  c W95 FAT32 (LBA)
/dev/mmcblk0p2     258048  15532031   7636992  83 Linux
root@ubuntu:~# 

Pak de tar file uit en maak de SD kaart aan.

root@ubuntu:~# tar xf OpenELEC-RPi.arm-devel-20120704203304-r11493.tar.bz2 
root@ubuntu:~# cd OpenELEC-RPi.arm-devel-20120704203304-r11493
root@ubuntu:~/OpenELEC-RPi.arm-devel-20120704203304-r11493# ./create_sdcard /dev/mmcblk0

#########################################################
#                            #
#       OpenELEC.tv USB Installer         #
#                            #
#########################################################
#                            #
#   This will wipe any data off your chosen drive   #
# Please read the instructions and use very carefully.. #
#                            #
#########################################################
checking MD5 sum...
target/KERNEL: OK
target/SYSTEM: OK
umount: /dev/mmcblk0: not mounted
umount: /dev/mmcblk0p2: not mounted
writing new disklabel on /dev/mmcblk0 (removing all partitions)...
creating partitions on /dev/mmcblk0...
marking partition active...
telling kernel we have a new partition table...
creating filesystem on /dev/mmcblk0p1...
mkfs.vfat 3.0.12 (29 Oct 2011)
creating filesystem on /dev/mmcblk0p2...
mke2fs 1.42 (29-Nov-2011)
Discarding device blocks: done              
Filesystem label=Storage
OS type: Linux
Block size=4096 (log=2)
Fragment size=4096 (log=2)
Stride=0 blocks, Stripe width=0 blocks
477664 inodes, 1909248 blocks
95462 blocks (5.00%) reserved for the super user
First data block=0
Maximum filesystem blocks=1958739968
59 block groups
32768 blocks per group, 32768 fragments per group
8096 inodes per group
Superblock backups stored on blocks: 
	32768, 98304, 163840, 229376, 294912, 819200, 884736, 1605632

Allocating group tables: done              
Writing inode tables: done              
Creating journal (32768 blocks): done
Writing superblocks and filesystem accounting information: done 

mounting partition /dev/mmcblk0p1 ...
creating bootloader configuration...
copying files to /dev/shm/openelec_install...
syncing disk...
unmounting partition /dev/shm/openelec_install ...
cleaning tempdir...
...installation finished
root@ubuntu:~/OpenELEC-RPi.arm-devel-20120704203304-r11493# cd
root@ubuntu:~# 

Stop hierna de SD kaart in de RaspPi en start deze op.

Voor OpenELEC is het niet nodig dat er nog een installatie plaatvindt na het opstarten van de RaspPi. Dit scheelt een hoop tijd. Belangrijker is dat ook de boot tijd tot XBMC een stuk korter is dan bij Raspbmc.

Misschien dat ik daarom ook geen verschil merk tussen de eerder gebruikte class 10 SD kaart en de class 2 SD kaart?

OpenELEC op de RaspPi is opgedeeld in /flash and /storage waarbij flash read-only is gemount.

root ~ # df -h
Filesystem        Size   Used Available Use% Mounted on
none           58.9M  128.0K   58.8M  0% /dev
/dev/mmcblk0p1     124.7M   70.8M   53.9M 57% /flash
/dev/mmcblk0p2     738.3M   39.4M  661.9M  6% /storage
/dev/loop0        64.3M   64.3M     0 100% /
none           60.3M     0   60.3M  0% /dev/shm
/dev/sda1        465.2G   14.9G  427.0G  3% /var/media/01826c0f-04a3-4ec2-8be2-d7df84e9eb39
root ~ #

Net als bij Raspbmc staat ook OpenELEC de XBMC web server standaard UIT. Dus dat moet eerst worden gefixt.

Omdat ik eerder al op de router een IP-adres aan het MAC-adres (dit verandert niet) van de RaspPi had gekoppeld, was het IP-adres weer hetzelfde.

Zodra het IP-adres is achterhaald, kun je met SSH verbinding maken met username is "root" en password is "openelec". Op Windows kun je hiervoor bijvoorbeeld de terminal emulator PuTTY gebruiken.

De XBMC folder is /storage/.xbmc. In /storage/.xbmc/userdata/guisettings.xml kun je de webserver aanzetten.

<webserver>true</webserver>

Ook dit keer gebruik ik xbmcRemote op de iPad om XBMC aan te sturen.

http://img163.imageshack.us/img163/8059/remotez.jpg

De volgende XBMC versie is geinstalleerd:

root ~ # grep -i git /storage/.xbmc/temp/xbmc.log
00:00:16 T:1101709312 NOTICE: Starting XBMC (12.0-ALPHA3 Git:39c680e), Platform: Linux (OpenELEC - Version: devel-20120710191624-r11535, 3.2.22 armv6l). Built on Jul 10 2012
root ~ #

Ook hier dus een XBMC 12.0 alpha versie.

Gelukkig wordt nu wel de USB disk automatisch gemount dus daar heb ik verder geen omkijken naar. In XBMC zie je zelfs netjes een melding "Mounted Removable Hardware" voorbij komen.

Met SFTP kun je de RaspPi benaderen en files/media overzetten.

Ook deze keer heb ik weer getest met Alice in Wonderland 1080p H.264 met DTS welke vloeiend afspeelt. Let op dat ik een lokale direct gekoppelde USB disk gebruik. Als ik de film afspeel via NFS op een Synology DS211 dan is dit een stap te ver en wordt er om de 2 seconden gebufferd. Waarbij 720p H.264 AC3 content geen probleem is.

De RaspPi is er wel behoorlijk druk mee. Ongeveer 90% van de CPU tijd gaat naar XBMC. De GPU wordt behoorlijk heet tijdens het afspelen en kun je al na 15 minuten niet meer met je vinger aanraken.

Mem: 115184K used, 8352K free, 0K shrd, 4048K buff, 49988K cached
CPU: 32.9% usr 0.9% sys 62.9% nic 0.0% idle 2.9% io 0.0% irq 0.2% sirq
Load average: 3.11 2.59 1.98 3/91 1619
 PID PPID USER   STAT  VSZ %VSZ CPU %CPU COMMAND
 943   1 root   R   240m199.1  0 93.5 /usr/lib/xbmc/xbmc.bin --standalone -fs --lircdev /var/run/lirc/lircd
 524   2 root   SW<   0 0.0  0 0.9 [VCHIQ-0]
 525   2 root   SW<   0 0.0  0 0.6 [VCHIQr-0]
 1619 1438 root   R   2532 2.0  0 0.4 top
 1434  927 root   S   6888 5.5  0 0.3 {sshd} sshd: root@pts/0
 1593   2 root   SW    0 0.0  0 0.3 [usb-storage]
  3   2 root   SW    0 0.0  0 0.2 [ksoftirqd/0]
 1101   1 root   S  10824 8.7  0 0.1 nmbd --daemon --configfile=/var/run/smb.conf
 405   2 root   DW    0 0.0  0 0.1 [kswapd0]
  4   2 root   SW    0 0.0  0 0.1 [kworker/0:0]
 921   1 root   S  24092 19.4  0 0.0 /usr/lib/udisks/udisks-daemon
 941   1 root   S  23496 19.0  0 0.0 /usr/lib/polkit-1/polkitd --no-debug
 876   1 root   S  20844 16.8  0 0.0 rpi-cecd

Geheugengebruik:

root ~ # free -m
       total     used     free    shared   buffers
Mem:      120     112      8      0      3
-/+ buffers:        108      12
Swap:      0      0      0
root ~ #

Wat wel direct opvalt is dat de RaspPi nu niet direct in de stress schiet als je bijvoorbeeld naar een ander hoofdstuk wilt of na een fast forward. Je ziet dan overigens wel een paar seconden artifacts.

De RaspPi met OpenELEC lijkt een stuk stabieler te zijn dan met Raspbmc. Hierbij moet wel worden opgemerkt dat een nightly build van Raspbmc mogelijk beter zal presteren.

Pas tenslotte het root password aan (bron).

Gebruik ook hier de bootable USB stick gemaakt met Ubuntu 12.04 Desktop 32-bit.

Installeer squashfs-tools.

ubuntu@ubuntu:~$ sudo su -
root@ubuntu:~# apt-get install squashfs-tools
Reading package lists... Done
Building dependency tree    
Reading state information... Done
E: Unable to locate package squachfs-tools
root@ubuntu:~# apt-get install squashfs-tools
Reading package lists... Done
Building dependency tree    
Reading state information... Done
The following extra packages will be installed:
 liblzo2-2
The following NEW packages will be installed:
 liblzo2-2 squashfs-tools
0 upgraded, 2 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
Need to get 193 kB of archives.
After this operation, 497 kB of additional disk space will be used.
Do you want to continue [Y/n]? y
Get:1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu/ precise/main liblzo2-2 i386 2.06-1 [60.6 kB]
Get:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu/ precise/main squashfs-tools i386 1:4.2-4build1 [133 kB]
Fetched 193 kB in 0s (536 kB/s)     
Selecting previously unselected package liblzo2-2.
(Reading database ... 150248 files and directories currently installed.)
Unpacking liblzo2-2 (from .../liblzo2-2_2.06-1_i386.deb) ...
Selecting previously unselected package squashfs-tools.
Unpacking squashfs-tools (from .../squashfs-tools_1%3a4.2-4build1_i386.deb) ...
Processing triggers for man-db ...
Setting up liblzo2-2 (2.06-1) ...
Setting up squashfs-tools (1:4.2-4build1) ...
Processing triggers for libc-bin ...
ldconfig deferred processing now taking place
root@ubuntu:~# 

Maak de nodige directories aan.

root@ubuntu:~# mkdir /openelec
root@ubuntu:~# cd /openelec
root@ubuntu:~# mkdir flash original updated newsquashfs
root@ubuntu:~# 

Zoek de naam van de SD kaart op. In dit geval is dit /dev/mmcblk0.

root@ubuntu:~# fdisk -l

<knip>

Disk /dev/mmcblk0: 2032 MB, 2032664576 bytes
4 heads, 16 sectors/track, 62032 cylinders, total 3970048 sectors
Units = sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disk identifier: 0x000846a2

    Device Boot   Start     End   Blocks  Id System
/dev/mmcblk0p1  *    2048   258047   128000  c W95 FAT32 (LBA)
/dev/mmcblk0p2     258048   1775615   758784  83 Linux
root@ubuntu:~# 

Unmount de SD kaart indien deze al automatisch is gemount.

root@ubuntu:~# umount /media/System 
root@ubuntu:~# umount /media/Storage
root@ubuntu:~# 

Maak een kopie van SYSTEM.

root@ubuntu:~# mount /dev/mmcblk0p1 /openelec/flash
root@ubuntu:~# ls /openelec/flash
bootcode.bin kernel.img openelec.ico start.elf
cmdline.txt  loader.bin README.md   SYSTEM
root@ubuntu:~# mount -o loop /openelec/flash/SYSTEM /openelec/original
mount: warning: /openelec/original seems to be mounted read-only.
root@ubuntu:~# cp -a /openelec/original/* /openelec/updated
root@ubuntu:~# 

Maak een nieuw encrypted password.

root@ubuntu:~# useradd simon
root@ubuntu:~# passwd simon
Enter new UNIX password: 
Retype new UNIX password: 
passwd: password updated successfully
root@ubuntu:~# grep simon /etc/shadow | cut -f2 -d:
$6$RgpM6XB4$ZFz1JEJ3sXSkm6XLj88vSRUvp1bsdIGNRxNXnWI1W1g.I85PHeBDgazihYtWGs923dRipM5K3Taw8toyOyM/10
root@ubuntu:~# 

Zoek en vervang het bestaande encrypted password door de string die hierboven staat.

root@ubuntu:~# vi /openelec/updated/etc/shadow
root@ubuntu:~# 

Maak een nieuwe SYSTEM.

root@ubuntu:~# mksquashfs /openelec/updated /openelec/newsquashfs/SYSTEM
Parallel mksquashfs: Using 2 processors
Creating 4.0 filesystem on /openelec/newsquashfs/SYSTEM, block size 131072.
[=============================================================\] 3954/3954 100%
Exportable Squashfs 4.0 filesystem, gzip compressed, data block size 131072
	compressed data, compressed metadata, compressed fragments, compressed xattrs
	duplicates are removed
Filesystem size 60431.50 Kbytes (59.02 Mbytes)
	45.73% of uncompressed filesystem size (132162.45 Kbytes)
Inode table size 40248 bytes (39.30 Kbytes)
	28.78% of uncompressed inode table size (139826 bytes)
Directory table size 42492 bytes (41.50 Kbytes)
	48.41% of uncompressed directory table size (87781 bytes)
Number of duplicate files found 191
Number of inodes 4169
Number of files 3251
Number of fragments 295
Number of symbolic links 412
Number of device nodes 0
Number of fifo nodes 0
Number of socket nodes 0
Number of directories 506
Number of ids (unique uids + gids) 2
Number of uids 1
	root (0)
Number of gids 2
	root (0)
	unknown (81)
root@ubuntu:~# 

Kopieer de nieuwe SYSTEM over de oude SYSTEM heen.

root@ubuntu:~# umount /openelec/original 
root@ubuntu:~# cp /openelec/newsquashfs/SYSTEM /openelec/flash/SYSTEM
root@ubuntu:~# umount /openelec/flash 
root@ubuntu:~# 

Hierna kun je inloggen met het nieuwe password.

Raspberry Pi als XBMC media speler met Raspbmc

Door kraades op zaterdag 14 juli 2012 22:16 - Reacties (51)
Categorieën: Raspberry Pi, Raspbmc, Views: 40.381

Vandaag dan eindelijk de Raspberry Pi ontvangen van Farnell! Inclusief gratis T-shirt... De RaspPi is besteld op 11 mei en vandaag 14 juli heb ik 'm dan eindelijk in huis. _/-\o_

Het is de bedoeling dat de RaspPi gebruikt gaat worden als XBMC mediaspeler bij mijn ouders. Omdat ze geen NAS of iets dergelijks hebben komt er direct een USB disk aan te hangen.

Hardware:
 • Raspberry Pi :)
 • Micro USB voeding 5V/1000 mA
 • SD kaart: Kingston 8GB SDHC class 10 (SD10V/8GB)
 • USB 3.0 disk: Western Digital My Passport Essential 500 GB
 • USB 3.0 data/voeding kabel
 • Netwerk kabel
 • HDMI kabel
Omdat er best veel problemen zijn met class 10 SD kaartjes heb ik expres een werkende SD kaart uitgezocht op http://elinux.org/RPi_VerifiedPeripherals.

De USB 3.0 data/voeding kabel is nodig omdat de disk 500 mA nodig heeft en de USB aansluiting op de RaspPi slechts 150 mA levert. Deze kabel is ook wel bekend als een Y-kabel.

Het is een USB 3.0 kabel omdat de disk toevallig een USB 3.0 aansluiting heeft. Dit heeft verder niets te maken met de RaspPi zelf.

http://img440.imageshack.us/img440/1238/pi4r.jpg

De USB kabel onderaan in het plaatje wordt op een USB poort van de TV aangesloten die 500 mA levert. Zodoende heeft de USB disk voldoende stroom om te kunnen functioneren / op te spinnen.

Software:
 • Raspbmc
De eerst stap is het prepareren van de SD kaart. Hiervoor heb je een computer en een SD kaart lezer nodig. :)

Via http://www.raspbmc.com/download/ kun je de installer downloaden. In mijn geval heb ik de installatie vanuit Windows 7 uitgevoerd. De installatie is een kwestie van het juiste device kiezen en een paar minuten wachten.

http://img593.imageshack.us/img593/784/pi1j.jpg

Hierna de SD card in de RaspPi stoppen en de RaspPi via HDMI aansluiten op de TV. De RaspPi aansluiten op het netwerk en vervolgens op het stroomnet en de RaspPi start op.

De installatie start dan op waarbij de netwerkverbinding nodig is. Ik heb ervoor gekozen om de RaspPi eerst te installeren zonder USB disk met je kunt alles ook in één keer aansluiten.

De installatie is geheel automatisch en duurt ongeveer 25 minuten.

http://img593.imageshack.us/img593/5600/pi2xo.jpg

Aan het einde van de installatie wordt XBMC automatisch opgestart.

http://img815.imageshack.us/img815/7687/pi3gu.jpg

Er blijkt een XBMC 12.0-prealpha versie geinstalleerd te zijn. Ik ben gewend aan XBMC 11.0 Eden en was eerlijk gezegd een beetje teleurgesteld over hoe het eruit ziet. De achtergrond vind ik niet bijzonder (wat is er mis met de bioscoopzaal?) en de icons zijn groter dan gebruikelijk?
(zal allemaal wel ergens in te stellen zijn hoop ik...)

Mijn TV (Philips 47PFL9732D) ondersteunt wel HDMI-CEC (toen heette het nog HDMI Control i.p.v. EasyLink) maar helaas kon ik dit niet gebruiken. Daarom was het niet mogelijk om de afstandsbediening van de TV te gebruiken om XBMC te bedienen. Hopelijk functioneert het in combinatie met de nieuwere TV (Philips 42PFL4007H) van mijn ouders wel.

Ook een USB toetsenbord deed het niet door gebrek aan power? Geen powered USB hub aanwezig dus het toetsenbord kon ik niet gebruiken.

Als laatste optie zou een iPad app als xbmcRemote soelaas moeten bieden maar helaas staat de XBMC web server standaard UIT. En via de XBMC interface kon ik het niet aanzetten. 8)7

Via de router is het IP-adres van de RaspPi te achterhalen. Hierna kun je met SSH verbinding maken met username is "pi" en password is "raspberry". Op Windows kun je hiervoor bijvoorbeeld de terminal emulator PuTTY gebruiken.

Ook gelijk maar een statisch IP-adres toegekend door op de router het MAC-adres te koppelen aan een IP-adres. Het MAC adres kun je achterhalen met het command ifconfig. Op de RaspPi moet je voor dit soort commando's er wel sudo voor zetten dus sudo ifconfig.

De XBMC folder is /home/pi/.xbmc. In /home/pi/.xbmc/userdata/guisettings kun je de webserver aanzetten.

<webserver>true</webserver>

Gebruik hiervoor nano dat standaard aanwezig is (vi is niet aanwezig).

Hierna XBMC herstarten met:

pi@raspbmc:~$ sudo initctl stop xbmc
xbmc stop/waiting
pi@raspbmc:~$ sudo initctl start xbmc
xbmc start/running, process 775
pi@raspbmc:~$

Hierna kun je met bijvoorbeeld xbmcRemote XBMC bedienen.

Zodra je de USB disk aansluit wordt deze herkend.

Met fdisk kun je een lijst opvragen. In mijn geval is de USB disk beschikbaar als /dev/sda.

pi@raspbmc:~$ sudo fdisk -l

Disk /dev/mmcblk0: 7969 MB, 7969177600 bytes
4 heads, 16 sectors/track, 243200 cylinders
Units = cylinders of 64 * 512 = 32768 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disk identifier: 0x000cad06

    Device Boot   Start     End   Blocks  Id System
/dev/mmcblk0p1       33    2080    65536  c W95 FAT32 (LBA)
Partition 1 does not end on cylinder boundary.
/dev/mmcblk0p2      2081    6016   125952  82 Linux swap / Solaris
Partition 2 does not end on cylinder boundary.
/dev/mmcblk0p3      6017   243200   7589888  83 Linux
Partition 3 does not end on cylinder boundary.

Disk /dev/sda: 500.1 GB, 500074283008 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 60797 cylinders
Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disk identifier: 0x00038a56

  Device Boot   Start     End   Blocks  Id System
/dev/sda1        1    60797  488351871  83 Linux
pi@raspbmc:~$

Ik heb ervoor gekozen om de disk te formatteren als ext4 omdat dit in dit geval de minste overhead geeft.

pi@raspbmc:~$ sudo mkfs.ext4 /dev/sda1
mke2fs 1.41.12 (17-May-2010)
Filesystem label=
OS type: Linux
Block size=4096 (log=2)
Fragment size=4096 (log=2)
Stride=0 blocks, Stripe width=0 blocks
30523392 inodes, 122087967 blocks
6104398 blocks (5.00%) reserved for the super user
First data block=0
Maximum filesystem blocks=0
3726 block groups
32768 blocks per group, 32768 fragments per group
8192 inodes per group
Superblock backups stored on blocks:
    32768, 98304, 163840, 229376, 294912, 819200, 884736, 1605632, 2654208,
    4096000, 7962624, 11239424, 20480000, 23887872, 71663616, 78675968,
    102400000

Writing inode tables: done
Creating journal (32768 blocks): done
Writing superblocks and filesystem accounting information: done

This filesystem will be automatically checked every 33 mounts or
180 days, whichever comes first. Use tune2fs -c or -i to override.
pi@raspbmc:~$

Hierna de RaspPi rebooten zodat de USB disk automatisch wordt gemount.

pi@raspbmc:~$ sudo shutdown -r now
pi@raspbmc:/media/usb0$ Broadcast message from pi@raspbmc
    (/dev/pts/0) at 18:18 ...

The system is going down for reboot NOW!

Helaas wordt de USB disk niet automatisch gemount en moet je dit nog handmatig doen. Dit lijkt een bekend probleem te zijn in Raspbmc RC3.

pi@raspbmc:~$ sudo mount /dev/sda1 /media/usb
pi@raspbmc:~$ df -h
Filesystem      Size Used Avail Use% Mounted on
/dev/mmcblk0p3    7.2G 588M 6.2G  9% /
/dev/mmcblk0p1    7.2G 588M 6.2G  9% /boot
/dev/sda1       459G 8.2G 427G  2% /media/usb0
pi@raspbmc:~$

Met FTP kun je de RaspPi benaderen en files/media overzetten.

Ik heb met de volgende film getest. De film is 1080p H.264 met DTS.

pi@raspbmc:~$ ls -lh /media/usb/Media/Video/Movies/Alice\ In\ Wonderland/
total 8.0G
-rwxr-xr-x 1 root root 8.0G Jul 14 18:39 Alice.In.Wonderland.2010_1080p.DTS.X264_R_KNORLOADING.mkv
pi@raspbmc:~$

De film speelt soepel af zolang je maar niets anders doet met de Pi. Ik vind dat best een prestatie!

Ik ga er dan ook van uit dat 720p en AC3 ook zonder problemen zal werken. De oude DVD's zullen ondanks de lage SD kwaliteit niet gaat werken i.v.m. ontbrekende licenties. Dus die moeten worden omgezet met bijvoorbeeld HandBrake naar H.264.

Wat mij verbaasde is dat de RaspPi ook opstart met alleen de USB voeding van de USB disk en dus zonder de Micro USB voeding. Dit zou eigenlijk maar 500 mA moeten zijn net genoeg voor alleen de USB disk. Ik zou niet weten hoe ik het anders moet aansluiten dus ik neem aan dat het verder geen kwaad kan maar raar is het wel.

Het is jammer dat HDMI-CEC niet werkte zodat ik de iPad/iPhone app xbmcRemote moest gebruiken. Ik vraag mij af hoe je dit het beste kunt debuggen. Op de RaspPi draait in ieder geval een process rpi-cecd die wel ergens een log file zal schrijven.

Voor het niet automatisch mounten van de USB disk zal best wel een workaround zijn te vinden. Hopelijk is dit in de final build opgelost hoewel de meeste onder ons gebruik maken van remote opslag van de media (NAS).

De volgende stap is om mij te verdiepen in de instellingen. Hierover later meer...