Raspberry Pi als XBMC media speler met OpenELEC

Door kraades op zondag 15 juli 2012 18:46 - Reacties (23)
Categorieën: OpenELEC, Raspberry Pi, Views: 28.036

Na gisteren Raspbmc te hebben geinstalleerd is nu OpenELEC aan de beurt!

Dezelfde hardware en context als voor Raspbmc maar een ander SD kaartje en andere software. Voor de SD kaart heb ik deze keer een oude SanDisk 2GB class 2 kaart gebruikt. Het wisselen van besturingssysteem kan simpelweg door het wisselen van de SD kaart.

Op de OpenELEC Downloads pagina staat geen versie voor RaspPi genoemd. Maar onderaan de pagina staat een link Official Daily Builds waar je als je erop klikt een directory openelec-rpi ziet staan. Vervolgens kun je deze omschrijving gebruiken om de SD kaart te installeren.

Je hebt een Linux installatie nodig. Ik heb zelf een bootable USB stick gemaakt met Ubuntu 12.04 Desktop 32-bit. Hoe dit moet staat hier beschreven.

Boot vanaf de USB stick en stop de SD kaart met OpenELEC in de computer.

Zorg dat je een netwerkverbinding hebt. Maak bijvoorbeeld een wireless verbinding door rechtsboven op het Wireless icon te klikken.

Start een Terminal sessie. Zoek deze eventueel via "Dash Home" (linksboven).

Download de laatste build. Kopieer link van de laatste build van hier.

ubuntu@ubuntu:~$ sudo su -
root@ubuntu:~# wget http://sources.openelec.tv/tmp/image/openelec-rpi/OpenELEC-RPi.arm-devel-20120704203304-r11493.tar.bz2
--2012-07-17 17:27:00-- http://sources.openelec.tv/tmp/image/openelec-rpi/OpenELEC-RPi.arm-devel-20120704203304-r11493.tar.bz2
Resolving sources.openelec.tv (sources.openelec.tv)... 212.101.13.10
Connecting to sources.openelec.tv (sources.openelec.tv)|212.101.13.10|:80... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 73665908 (70M) [application/x-bzip2]
Saving to: `OpenELEC-RPi.arm-devel-20120704203304-r11493.tar.bz2'

100%[======================================>] 73,665,908  909K/s  in 56s   

2012-07-17 17:28:02 (1.26 MB/s) - `OpenELEC-RPi.arm-devel-20120704203304-r11493.tar.bz2' saved [73665908/73665908]

root@ubuntu:~# 

Zoek de naam van de SD kaart op. In dit geval is dit /dev/mmcblk0.

root@ubuntu:~# fdisk -l

<knip>

Disk /dev/mmcblk0: 7969 MB, 7969177600 bytes
4 heads, 16 sectors/track, 243200 cylinders, total 15564800 sectors
Units = sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disk identifier: 0x00039d84

    Device Boot   Start     End   Blocks  Id System
/dev/mmcblk0p1  *    2048   258047   128000  c W95 FAT32 (LBA)
/dev/mmcblk0p2     258048  15532031   7636992  83 Linux
root@ubuntu:~# 

Pak de tar file uit en maak de SD kaart aan.

root@ubuntu:~# tar xf OpenELEC-RPi.arm-devel-20120704203304-r11493.tar.bz2 
root@ubuntu:~# cd OpenELEC-RPi.arm-devel-20120704203304-r11493
root@ubuntu:~/OpenELEC-RPi.arm-devel-20120704203304-r11493# ./create_sdcard /dev/mmcblk0

#########################################################
#                            #
#       OpenELEC.tv USB Installer         #
#                            #
#########################################################
#                            #
#   This will wipe any data off your chosen drive   #
# Please read the instructions and use very carefully.. #
#                            #
#########################################################
checking MD5 sum...
target/KERNEL: OK
target/SYSTEM: OK
umount: /dev/mmcblk0: not mounted
umount: /dev/mmcblk0p2: not mounted
writing new disklabel on /dev/mmcblk0 (removing all partitions)...
creating partitions on /dev/mmcblk0...
marking partition active...
telling kernel we have a new partition table...
creating filesystem on /dev/mmcblk0p1...
mkfs.vfat 3.0.12 (29 Oct 2011)
creating filesystem on /dev/mmcblk0p2...
mke2fs 1.42 (29-Nov-2011)
Discarding device blocks: done              
Filesystem label=Storage
OS type: Linux
Block size=4096 (log=2)
Fragment size=4096 (log=2)
Stride=0 blocks, Stripe width=0 blocks
477664 inodes, 1909248 blocks
95462 blocks (5.00%) reserved for the super user
First data block=0
Maximum filesystem blocks=1958739968
59 block groups
32768 blocks per group, 32768 fragments per group
8096 inodes per group
Superblock backups stored on blocks: 
	32768, 98304, 163840, 229376, 294912, 819200, 884736, 1605632

Allocating group tables: done              
Writing inode tables: done              
Creating journal (32768 blocks): done
Writing superblocks and filesystem accounting information: done 

mounting partition /dev/mmcblk0p1 ...
creating bootloader configuration...
copying files to /dev/shm/openelec_install...
syncing disk...
unmounting partition /dev/shm/openelec_install ...
cleaning tempdir...
...installation finished
root@ubuntu:~/OpenELEC-RPi.arm-devel-20120704203304-r11493# cd
root@ubuntu:~# 

Stop hierna de SD kaart in de RaspPi en start deze op.

Voor OpenELEC is het niet nodig dat er nog een installatie plaatvindt na het opstarten van de RaspPi. Dit scheelt een hoop tijd. Belangrijker is dat ook de boot tijd tot XBMC een stuk korter is dan bij Raspbmc.

Misschien dat ik daarom ook geen verschil merk tussen de eerder gebruikte class 10 SD kaart en de class 2 SD kaart?

OpenELEC op de RaspPi is opgedeeld in /flash and /storage waarbij flash read-only is gemount.

root ~ # df -h
Filesystem        Size   Used Available Use% Mounted on
none           58.9M  128.0K   58.8M  0% /dev
/dev/mmcblk0p1     124.7M   70.8M   53.9M 57% /flash
/dev/mmcblk0p2     738.3M   39.4M  661.9M  6% /storage
/dev/loop0        64.3M   64.3M     0 100% /
none           60.3M     0   60.3M  0% /dev/shm
/dev/sda1        465.2G   14.9G  427.0G  3% /var/media/01826c0f-04a3-4ec2-8be2-d7df84e9eb39
root ~ #

Net als bij Raspbmc staat ook OpenELEC de XBMC web server standaard UIT. Dus dat moet eerst worden gefixt.

Omdat ik eerder al op de router een IP-adres aan het MAC-adres (dit verandert niet) van de RaspPi had gekoppeld, was het IP-adres weer hetzelfde.

Zodra het IP-adres is achterhaald, kun je met SSH verbinding maken met username is "root" en password is "openelec". Op Windows kun je hiervoor bijvoorbeeld de terminal emulator PuTTY gebruiken.

De XBMC folder is /storage/.xbmc. In /storage/.xbmc/userdata/guisettings.xml kun je de webserver aanzetten.

<webserver>true</webserver>

Ook dit keer gebruik ik xbmcRemote op de iPad om XBMC aan te sturen.

http://img163.imageshack.us/img163/8059/remotez.jpg

De volgende XBMC versie is geinstalleerd:

root ~ # grep -i git /storage/.xbmc/temp/xbmc.log
00:00:16 T:1101709312 NOTICE: Starting XBMC (12.0-ALPHA3 Git:39c680e), Platform: Linux (OpenELEC - Version: devel-20120710191624-r11535, 3.2.22 armv6l). Built on Jul 10 2012
root ~ #

Ook hier dus een XBMC 12.0 alpha versie.

Gelukkig wordt nu wel de USB disk automatisch gemount dus daar heb ik verder geen omkijken naar. In XBMC zie je zelfs netjes een melding "Mounted Removable Hardware" voorbij komen.

Met SFTP kun je de RaspPi benaderen en files/media overzetten.

Ook deze keer heb ik weer getest met Alice in Wonderland 1080p H.264 met DTS welke vloeiend afspeelt. Let op dat ik een lokale direct gekoppelde USB disk gebruik. Als ik de film afspeel via NFS op een Synology DS211 dan is dit een stap te ver en wordt er om de 2 seconden gebufferd. Waarbij 720p H.264 AC3 content geen probleem is.

De RaspPi is er wel behoorlijk druk mee. Ongeveer 90% van de CPU tijd gaat naar XBMC. De GPU wordt behoorlijk heet tijdens het afspelen en kun je al na 15 minuten niet meer met je vinger aanraken.

Mem: 115184K used, 8352K free, 0K shrd, 4048K buff, 49988K cached
CPU: 32.9% usr 0.9% sys 62.9% nic 0.0% idle 2.9% io 0.0% irq 0.2% sirq
Load average: 3.11 2.59 1.98 3/91 1619
 PID PPID USER   STAT  VSZ %VSZ CPU %CPU COMMAND
 943   1 root   R   240m199.1  0 93.5 /usr/lib/xbmc/xbmc.bin --standalone -fs --lircdev /var/run/lirc/lircd
 524   2 root   SW<   0 0.0  0 0.9 [VCHIQ-0]
 525   2 root   SW<   0 0.0  0 0.6 [VCHIQr-0]
 1619 1438 root   R   2532 2.0  0 0.4 top
 1434  927 root   S   6888 5.5  0 0.3 {sshd} sshd: root@pts/0
 1593   2 root   SW    0 0.0  0 0.3 [usb-storage]
  3   2 root   SW    0 0.0  0 0.2 [ksoftirqd/0]
 1101   1 root   S  10824 8.7  0 0.1 nmbd --daemon --configfile=/var/run/smb.conf
 405   2 root   DW    0 0.0  0 0.1 [kswapd0]
  4   2 root   SW    0 0.0  0 0.1 [kworker/0:0]
 921   1 root   S  24092 19.4  0 0.0 /usr/lib/udisks/udisks-daemon
 941   1 root   S  23496 19.0  0 0.0 /usr/lib/polkit-1/polkitd --no-debug
 876   1 root   S  20844 16.8  0 0.0 rpi-cecd

Geheugengebruik:

root ~ # free -m
       total     used     free    shared   buffers
Mem:      120     112      8      0      3
-/+ buffers:        108      12
Swap:      0      0      0
root ~ #

Wat wel direct opvalt is dat de RaspPi nu niet direct in de stress schiet als je bijvoorbeeld naar een ander hoofdstuk wilt of na een fast forward. Je ziet dan overigens wel een paar seconden artifacts.

De RaspPi met OpenELEC lijkt een stuk stabieler te zijn dan met Raspbmc. Hierbij moet wel worden opgemerkt dat een nightly build van Raspbmc mogelijk beter zal presteren.

Pas tenslotte het root password aan (bron).

Gebruik ook hier de bootable USB stick gemaakt met Ubuntu 12.04 Desktop 32-bit.

Installeer squashfs-tools.

ubuntu@ubuntu:~$ sudo su -
root@ubuntu:~# apt-get install squashfs-tools
Reading package lists... Done
Building dependency tree    
Reading state information... Done
E: Unable to locate package squachfs-tools
root@ubuntu:~# apt-get install squashfs-tools
Reading package lists... Done
Building dependency tree    
Reading state information... Done
The following extra packages will be installed:
 liblzo2-2
The following NEW packages will be installed:
 liblzo2-2 squashfs-tools
0 upgraded, 2 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
Need to get 193 kB of archives.
After this operation, 497 kB of additional disk space will be used.
Do you want to continue [Y/n]? y
Get:1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu/ precise/main liblzo2-2 i386 2.06-1 [60.6 kB]
Get:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu/ precise/main squashfs-tools i386 1:4.2-4build1 [133 kB]
Fetched 193 kB in 0s (536 kB/s)     
Selecting previously unselected package liblzo2-2.
(Reading database ... 150248 files and directories currently installed.)
Unpacking liblzo2-2 (from .../liblzo2-2_2.06-1_i386.deb) ...
Selecting previously unselected package squashfs-tools.
Unpacking squashfs-tools (from .../squashfs-tools_1%3a4.2-4build1_i386.deb) ...
Processing triggers for man-db ...
Setting up liblzo2-2 (2.06-1) ...
Setting up squashfs-tools (1:4.2-4build1) ...
Processing triggers for libc-bin ...
ldconfig deferred processing now taking place
root@ubuntu:~# 

Maak de nodige directories aan.

root@ubuntu:~# mkdir /openelec
root@ubuntu:~# cd /openelec
root@ubuntu:~# mkdir flash original updated newsquashfs
root@ubuntu:~# 

Zoek de naam van de SD kaart op. In dit geval is dit /dev/mmcblk0.

root@ubuntu:~# fdisk -l

<knip>

Disk /dev/mmcblk0: 2032 MB, 2032664576 bytes
4 heads, 16 sectors/track, 62032 cylinders, total 3970048 sectors
Units = sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disk identifier: 0x000846a2

    Device Boot   Start     End   Blocks  Id System
/dev/mmcblk0p1  *    2048   258047   128000  c W95 FAT32 (LBA)
/dev/mmcblk0p2     258048   1775615   758784  83 Linux
root@ubuntu:~# 

Unmount de SD kaart indien deze al automatisch is gemount.

root@ubuntu:~# umount /media/System 
root@ubuntu:~# umount /media/Storage
root@ubuntu:~# 

Maak een kopie van SYSTEM.

root@ubuntu:~# mount /dev/mmcblk0p1 /openelec/flash
root@ubuntu:~# ls /openelec/flash
bootcode.bin kernel.img openelec.ico start.elf
cmdline.txt  loader.bin README.md   SYSTEM
root@ubuntu:~# mount -o loop /openelec/flash/SYSTEM /openelec/original
mount: warning: /openelec/original seems to be mounted read-only.
root@ubuntu:~# cp -a /openelec/original/* /openelec/updated
root@ubuntu:~# 

Maak een nieuw encrypted password.

root@ubuntu:~# useradd simon
root@ubuntu:~# passwd simon
Enter new UNIX password: 
Retype new UNIX password: 
passwd: password updated successfully
root@ubuntu:~# grep simon /etc/shadow | cut -f2 -d:
$6$RgpM6XB4$ZFz1JEJ3sXSkm6XLj88vSRUvp1bsdIGNRxNXnWI1W1g.I85PHeBDgazihYtWGs923dRipM5K3Taw8toyOyM/10
root@ubuntu:~# 

Zoek en vervang het bestaande encrypted password door de string die hierboven staat.

root@ubuntu:~# vi /openelec/updated/etc/shadow
root@ubuntu:~# 

Maak een nieuwe SYSTEM.

root@ubuntu:~# mksquashfs /openelec/updated /openelec/newsquashfs/SYSTEM
Parallel mksquashfs: Using 2 processors
Creating 4.0 filesystem on /openelec/newsquashfs/SYSTEM, block size 131072.
[=============================================================\] 3954/3954 100%
Exportable Squashfs 4.0 filesystem, gzip compressed, data block size 131072
	compressed data, compressed metadata, compressed fragments, compressed xattrs
	duplicates are removed
Filesystem size 60431.50 Kbytes (59.02 Mbytes)
	45.73% of uncompressed filesystem size (132162.45 Kbytes)
Inode table size 40248 bytes (39.30 Kbytes)
	28.78% of uncompressed inode table size (139826 bytes)
Directory table size 42492 bytes (41.50 Kbytes)
	48.41% of uncompressed directory table size (87781 bytes)
Number of duplicate files found 191
Number of inodes 4169
Number of files 3251
Number of fragments 295
Number of symbolic links 412
Number of device nodes 0
Number of fifo nodes 0
Number of socket nodes 0
Number of directories 506
Number of ids (unique uids + gids) 2
Number of uids 1
	root (0)
Number of gids 2
	root (0)
	unknown (81)
root@ubuntu:~# 

Kopieer de nieuwe SYSTEM over de oude SYSTEM heen.

root@ubuntu:~# umount /openelec/original 
root@ubuntu:~# cp /openelec/newsquashfs/SYSTEM /openelec/flash/SYSTEM
root@ubuntu:~# umount /openelec/flash 
root@ubuntu:~# 

Hierna kun je inloggen met het nieuwe password.

Volgende: Building XBMC voor Raspbmc 09-'12 Building XBMC voor Raspbmc
Volgende: Raspberry Pi als XBMC media speler met Raspbmc 07-'12 Raspberry Pi als XBMC media speler met Raspbmc

Reacties


Door Tweakers user i-chat, zondag 15 juli 2012 20:27

dan toch wel een paar dingen die me opvallen,

je geeft zelf al aan dat 720p toch wel de max is als je remote media wilt afspelen, en dat is toch wel jammer ... als er geen locale storage mogelijk blijkt;

een chip met e-sata of usb3 had dan erg goed van pas gekomen. (tevens ook voor andere toepassingen, als een nasje, of een webcam-/ip-cam server).

ik begrijp dat je niet de hele wereld kunt wensen, maar 35 euro voor z'n bordje is gewoon te weinig om echt nuttig te worden, jammer dat er dan ook geen vergelijkbare bordjes zijn die dit wel allemaal hebben,

voor mij zit er iig een te groot verschil tussen dit en de +/- 130 dollar die andere bordjes kosten...

een arm based openelec box lijkt me geweldig maar dan wel met een degelijkere (als dat kan) cpu, wat meer ram >1gb, 2 sata poorten (dvd + hdd )... wifi n, en gbit lan, en natuurlijk bluetooth voor het toetsenbordje. dan heb je in een keer een killer voor al die goekope sqeezebox, rommel.

Door Tweakers user kraades, zondag 15 juli 2012 21:49

Ik zal later nog eens uitgebreider testen met verschillende content en formaten qua video en audio. Lokaal en remote.

Voor mijn situatie werkt het prima als mediaplayer omdat er gebruikt wordt gemaakt van lokale storage.

Maar ik ben wel met je eens dat je om optimaal gebruik te willen maken van XBMC eigenljk meer power wilt hebben. Zowel voor de gebruikerservaring als voor het afspelen van content.

[Reactie gewijzigd op zondag 15 juli 2012 21:52]


Door Tweakers user Bowy3r, zondag 15 juli 2012 22:43

Hoezo moet je het root password weten? Werkt toch best prima met sudo? Anyhow, wat debian/ubuntu op het moment doet, is root disablen. Door 'sudo passwd -u root' te doen, unlock je je root account. daarna ' sudo passwd root' om het beestje een wachtwoord te geven :)

Door Tweakers user Magnetra, zondag 15 juli 2012 23:56

Ik heb een beetje een hekel aan al die mensen die hun Rpi misbruiken als mediacenter, daar is hij dus duidelijk niet voor bedoeld.

Door Tweakers user MrBreaker, maandag 16 juli 2012 01:26

Ik gebruik deze beschrijving:

http://wiki.openelec.tv/i..._OpenELEC_on_Raspberry_Pi

Dan ben je ook niet afhankelijk van een image van een ander en haal je het rechtstreeks van de bron.

Idd heb je een Linux computer nodig, maar met VM (of welke ander virtualisatie) hoeft dat geen probleem te zijn.

P.s. Ik heb een beetje een hekel aan al die mensen die in de file gaan staan op de snelweg, daar is een snelweg dus duidelijk niet voor bedoeld ;) .

Door Tweakers user kraades, maandag 16 juli 2012 06:59

Bowy3r schreef op zondag 15 juli 2012 @ 22:43:
Hoezo moet je het root password weten? Werkt toch best prima met sudo? Anyhow, wat debian/ubuntu op het moment doet, is root disablen. Door 'sudo passwd -u root' te doen, unlock je je root account. daarna ' sudo passwd root' om het beestje een wachtwoord te geven :)
Als ik het goed begrepen heb is er geen sudo of passwd aanwezig op OpenELEC. Ook kun je het root password niet wijzigen of gebruikers aanmaken. He file system is gemount als read-only. De enige manier om het root password te wijzigen is via de eerder genoemde manier of door zelf OpenELEC te builden. Maar ik kan het mis hebben...

Door Tweakers user Blokker_1999, maandag 16 juli 2012 07:29

Magnetra schreef op zondag 15 juli 2012 @ 23:56:
Ik heb een beetje een hekel aan al die mensen die hun Rpi misbruiken als mediacenter, daar is hij dus duidelijk niet voor bedoeld.
Ze hebben geluk dat de GPU hardwarematige decodering aankan van HD content, anders was XBMC inderdaad simpelweg uitgesloten. Het feit dat 1080p streaming over netwerk niet gaat is omdat ook het netwerkverkeer via de CPU moet lopen en deze niet krachtig genoeg is om zowel xbmc te laten draaien en een stream van meerdere megabits te verwerken. Een dedicated nic controller was beter geweest, maarja, veel te kostelijk voor zo een bordje. Ook andere devboards hebben geen aparte controller voor netwerk, tenzij het om wireless verbindingen gaat.

Door Tweakers user Gish, maandag 16 juli 2012 07:40

Magnetra schreef op zondag 15 juli 2012 @ 23:56:
Ik heb een beetje een hekel aan al die mensen die hun Rpi misbruiken als mediacenter, daar is hij dus duidelijk niet voor bedoeld.
Ik hou ook van jou. Komop zeg, wat een reactie. Ik heb zelf een enorme hekel aan mensen die hun PS3 misbruikten als mediacenter met een andere Linux distro toen het nog kon! Not. Wees blij dat dit soort dingen mogelijk zijn. Dat zet andere fabriekanten weer aan tot het maken van nieuwe bordjes die nog beter zijn (laatst nog een bericht van een bordje met android en de tegra3).

Ik heb hem zelf al een weekje of twee draaien met Openelec, en het bevalt prima. Bedien hem via m'n telefoon. Werkt super, en 720p speelt ie netjes af via 't netwerk. 1080p is met mijn internetverbinding toch niet mogelijk om binnen te halen, dus 720p voldoet prima voor mij :)

Door Tweakers user Rctworld, maandag 16 juli 2012 08:20

Magnetra schreef op zondag 15 juli 2012 @ 23:56:
Ik heb een beetje een hekel aan al die mensen die hun Rpi misbruiken als mediacenter, daar is hij dus duidelijk niet voor bedoeld.
Zelf toevallig nog geen eentje mogen ontvangen ofzo? Ga jij nu voor anderen bepalen waar iets voor bedoeld is?

Allereerst had het XBMC team al een RPi voordat hij überhaupt commercieel verkrijgbaar was, schijnbaar vonden de mensen achte RPi het nog niet zo'n slecht idee ;) En wat moet anders zo'n relatief krachtige GPU met zo'n zwakke CPU? Als ze een mediacenter echt een slecht idee gevonden hadden, dan hadden ze er wel voor gekozen een sterkere CPU te nemen en op de GPU te bezuinigen want er zijn veel meer dingen afhankelijk van de CPU als je hem voor normale taken gebruikt...

Door Tweakers user swartzkip, maandag 16 juli 2012 08:46

Rctworld schreef op maandag 16 juli 2012 @ 08:20:
[...]

Zelf toevallig nog geen eentje mogen ontvangen ofzo? Ga jij nu voor anderen bepalen waar iets voor bedoeld is?

Allereerst had het XBMC team al een RPi voordat hij überhaupt commercieel verkrijgbaar was, schijnbaar vonden de mensen achte RPi het nog niet zo'n slecht idee ;) En wat moet anders zo'n relatief krachtige GPU met zo'n zwakke CPU? Als ze een mediacenter echt een slecht idee gevonden hadden, dan hadden ze er wel voor gekozen een sterkere CPU te nemen en op de GPU te bezuinigen want er zijn veel meer dingen afhankelijk van de CPU als je hem voor normale taken gebruikt...
Het is een package chip, die ze goedkoop konden krijgen (samenwerking met broadcom), dan kunnen ze natuurlijk niet de GPu eraf poetsen.

Door Tweakers user boe2, maandag 16 juli 2012 08:51

Magnetra schreef op zondag 15 juli 2012 @ 23:56:
Ik heb een beetje een hekel aan al die mensen die hun Rpi misbruiken als mediacenter, daar is hij dus duidelijk niet voor bedoeld.
Ik kan ergens wel het sentiment begrijpen als je het zelf wil gebruiken voor je electronica projectje, maar nog altijd op je preorder moet wachten vanwege de vele mensen die hem gewoon als mediacenter inschakelen.
Maar is dat dan zo vreemd? Er is een klein beetje knutselwerk dat moet gebeuren, maar de RPi is momenteel de goedkoopste manier om een HD media center (met XBMC) neer te zetten.

Door Tweakers user chrisros, maandag 16 juli 2012 12:18

Magnetra schreef op zondag 15 juli 2012 @ 23:56:
Ik heb een beetje een hekel aan al die mensen die hun Rpi misbruiken als mediacenter, daar is hij dus duidelijk niet voor bedoeld.
haters keepin' it real :X

Door Tweakers user analog_, maandag 16 juli 2012 12:19

Magnetra schreef op zondag 15 juli 2012 @ 23:56:
Ik heb een beetje een hekel aan al die mensen die hun Rpi misbruiken als mediacenter, daar is hij dus duidelijk niet voor bedoeld.
2nd, het is vooral door de beperkte oplage.

Door Tweakers user kraades, maandag 16 juli 2012 20:18

Ik heb nog even toegevoegd hoe je het root password kunt aanpassen.


Door Tweakers user Rolandow, donderdag 26 juli 2012 11:26

Ga je wellicht de nightly build van Raspmbc ook nog proberen? :-) Ben wel benieuwd of je hier verschillen tussen ziet, en of dit wellicht weer beter is dan OpenELEC.

Door Tweakers user kraades, maandag 30 juli 2012 19:53

Build r11034 is de eerste build die ik probeer die 1080p met DTS zonder schokken afspeelt. Ik hoop dat men dit nog fixt in latere builds...

[Reactie gewijzigd op maandag 30 juli 2012 19:55]


Door Tweakers user kraades, maandag 30 juli 2012 19:54

.

[Reactie gewijzigd op maandag 30 juli 2012 19:54]


Door 7o9, donderdag 2 augustus 2012 08:02

Het voordeel van deze builds is dat er ook die 'img' bestanden beschikbaar zijn. Deze zijn heel eenvoudig op een sdcard te zetten, ook vanuit Windows (bijvoorbeeld met Win32DiskImager).

Door Tweakers user kraades, donderdag 2 augustus 2012 10:09

Je kunt ook bv. Ubuntu op een USB stick zetten en daarvan booten.
Hierna met ./create_sdcard de SD kaart aanmaken.
De nodige Linux kennis is zeer beperkt.
Zie boven voor instructies.

Door rolandow, dinsdag 7 augustus 2012 09:29

Aan de hand van deze post heb ik OpenELEC heel gemakkelijk kunnen installeren, top! Als ik echter een mapje met VIDEO_TS benader, speelt dit niet zo fijn af. Hij herkend niet dat het een DVD disc in z'n geheel is, maar hij speelt individuele files wel af. Dat wil zeggen: je ziet een screenshotje van de chapter. Ga ik dit afspelen, dan krijg ik alleen geluid, maar geen beeld.

Moet ik extra add-ons installeren? Of kan de RPI het gewoon niet decoderen omdat hij te weinig rekenkracht heeft?

Door Tweakers user kraades, dinsdag 7 augustus 2012 10:57

rolandow schreef op dinsdag 07 augustus 2012 @ 09:29:
Moet ik extra add-ons installeren? Of kan de RPI het gewoon niet decoderen omdat hij te weinig rekenkracht heeft?
Rekenkracht is geen probleem. Het probleem is dat er geen licentie aanwezig is voor MPEG2.

Door Tweakers user job_h, zaterdag 6 oktober 2012 00:36

kraades schreef op dinsdag 07 augustus 2012 @ 10:57:
[...]
Rekenkracht is geen probleem. Het probleem is dat er geen licentie aanwezig is voor MPEG2.
Dat is nu dus opgelost :)
http://www.raspberrypi.com/

Reactie formulier
(verplicht)
(verplicht, maar wordt niet getoond)
(optioneel)